Dersom din bedrift ikke har etablert rutiner for internkontroll av el-anlegg, kan vi hjelpe dere med å komme i gang:

Næring

Vi kan med vår fagkunnskap utarbeide rutiner, sjekklister og utføre full kontroll av:

  • El-anlegg
  • Brannvarslingsanlegg
  • Nødlysanlegg
  • Adgangskontrollanlegg

Termografering er en del av kontrollen!

Vi har:

  • den nødvendige kompetansen
  • lang erfaring med slike rutiner
  • flere IK-avtaler med forskjellige bedrifter, borettslag, kommuner og gårdbrukere
  • en fast person som følger opp avtalen i din bedrift
  • det beste dataverktøyet for å tilpasse rutiner og sjekklister til din bedrift